کسب مجوزات قانونی آنلاین کادو

کسب مجوزات قانونی آنلاین کادو


  گروه آنلاین کادو در اواسط خردادماه سال 97 موفق شدند که تمامی مجوزهای قانونی اعم از نماد الکترونیکی، نماد رسانه های دیجیتال، عضویت اتحادیه کسب و کارهای مجازی را کسب کنند.
گفتنی است که تمامی این مجوزها و نمادها تاکید بر این دارند که آنلاین کادو یکی از فروشگاه های اینترنتی مورد اطمینان و اعتماد مردم و مسئولان می باشد.