کادوی ورزشی چی بخرم؟؟؟

کادوی ورزشی چی بخرم؟؟؟
از خواب نیمروزم آشفته می پرم ویادم به همه کارهای عقب افتاده ی خانه تکانی می افتد.
با حرکتی تند قصد برخاستن را از جایم دارم اما بازهم درد زانوی چپم کلافه ام میکند و صدای تق تقش امانم را می برد.
ناگهان ذهنم به سمت پسرک لاغر مردنی پارک محله کشیده می شود که با لبخندی باز تا بنا گوش صبح در حین ورزش با متلکی:"بدو عمرا که لاغرشی" رشته افکارم را پاره کرد،خنده ام می گیرد و درد زانو را فراموش میکنم. عید نزدیک است و من یک شبه به دنبال راهی برای کاهش وزنم تمام سایت ها و صفحات اینستا را زیرو رو میکنم. با دیدن تبلیغات رژیم های هفتگی، یکماهه، رژیم آب، خیار، تخم مرغ و....دلم آشوب ترمی شود. طبق روال هر روز سری به دفتر کالری شمارم میزنم با چک کردن کالری حیات، کالری نقصان،کالری تثبیت، افزایش پروتیین و فیبر و کاهش شکر ماهاست سروکله میزنمو همگی آوار شده اند برسرم،ا ز سویی تمام شکلات های گوشه ی کابینت آشپزخانه ناخودآگاهم را قلقلک می دهد که تا اخرین دانه ی شکلات راهم قورت دهم. از سویی تمام خشمم را بر سر ژنتیک و هورمون و پرخوری عصبی خالی میکنم، بازهم خیال خوش تناسب اندام ولایف استایل منعطف این روزها اراده ام را مصمم میکند با خرید چند وسیله و لباس ورزشی پرانگیزه تر شوم. سری در سایت آنلاین کادو میزنم تا برای خودم تخت نردی سفارش دهم و کل روزهای عیدم را بدون جنب و جوش و حرص خوردن اندام خوب بازی کنم و سریال ببینم؛ اما بازهم دلم را از کینه حرف پسرک خالی میکنم و در سایت لباس ورزشی مورد علاقه ام را سفارش می دهم تا باز در پارک محله ایم بدوم.