دانستنیهای ولنتاین

دانستنیهای ولنتاین
  ولنتین قدیس و مریدانش   
ولنتاین به روز عشق و هیجان معروف است، تاریخچه و پیشینه این روز نیزبا افسانه های مهیجی آمیخته است.
تا کنون حداقل سه قدیس به نام ولنتین یا ولنتیوس وجود در تاریخ شناسایی شده اند که همگی به قتل رسیده‌اند! به همین دلیل چندین افسانه سعی در بازگوئی تاریخچه این آئین دارند.
                                 
طبق یک افسانه مشهور در سده سوم میلادی، در روم باستان در دوران فرمانروایی کلودیوس دوم کشیشی به نام ولنتین می‌ زیسته‌ است. به عقیده ی کلودیوس، مردان مجرد نسبت به مردان متأهل، سربازان جنگجوتر و بهتری هستند. از این مردان جوان را از ازدواج منع میکرد.ولنتین این حکم را ناعادلانه میدانست؛ او با عقد مخفیانه ی دختران و پسران ، عشاق را به محبوبشان می رساند. هنگامی که کلودیوس این امر را دریافت، والنتین را به مرگ محکوم کرد. و او شهید راه عشق و عشاق شد.
                                                                                
   مطابق یک افسانه، کشیش والنتین خود عاشق دختر زندانبانش شده و نخستین کارت والنتین را خود او قبل از مرگش برای آن دختر فرستاد و در آن نوشت «از طرف ولنتین تو».  
 پیشینهٔ تاریخی
 احتمال میدهند کشیش ولنتاین زمانی حدود سال ۲۷۰ میلادی به قتل رسیده‌ است. عده ای دیگر بر این باورند که روز ولنتاین، سالگرد مرگ یا به خاکسپاری والنتین است، گروه دیگر معتقدند کلیسای به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه بنام لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده، این تاریخ را برای برگزاری ولنتاین برگزیده‌است. تا اواخر قرن پنجم میلادی در امپراتوری روم جشن لوپرکالیا به مناسبت باروری برگزار می‌شد. در سال ۴۹۸ میلادی، برگزاری جشن لوپرکالیا از طرف پاپ ژلازیوس یکم، ممنوع شد. وی روز ۱۴ فوریه را به عنوان روز والنتاین انتخاب کرد، تا با اعمال مشرکانه مقابله کند.

در سده‌های میانه اروپا، بخصوص در انگلستان و فرانسه، ولنتین یکی از محبوب‌ترین قدیسان بوده‌است. بخصوص همزمانی شروع جفت‌گیری پرندگان با روز ولنتین، این باور را که روز ولنتین به واقع، روز عشاق است، تشدید کرد. قدیمی‌ترین یادبود ولنتاین که امروز در دست می‌باشد، مربوط به چارلز دوک اورلئان است. وی که در پی شکست در نبرد آزینکورت در برج لندن زندانی بود نامه ای را در سال ۱۴۱۵ برای معشوقه‌اش نوشت که اکنون در مجموعه دستنویسهای کتابخانه بریتانیایی نگهداری می‌شود.