آیا هدیه دادن عطر و ادکلن جدایی می آورد؟

آیا هدیه دادن عطر و ادکلن جدایی می آورد؟

آیا عطر دوری می آورد؟ شاید شما هم شنیده باشید که دادن عطر به دیگران، باعث کم شدن علاقه و مهر و محبت می شود. شایعه و خرافات بودن این باور نیازی به اثبات ندارد، اما احتمالاً برخی از افراد وجود دارند که به چنین شایعاتی باور دارند. در این جا قصد داریم به ریشه های احتمالی این باور و دلایل نقض کننده ی آن اشاراتی مجمل داشته باشیم. مسئله ای که در وهله اول در ارتباط با این باور جالب توجه است این است که ظاهراً ریشه در فرهنگ های دیگر دارد و در واقع اگر هم در جامعه ایرانی وجود داشته باشد در واقع می توانیم آن را یک خرده فرهنگ وارداتی بدانیم. اگر ریشه های استفاده از عطر و مواد خوشبو کننده در فرهنگ خودمان را دنبال کنیم هیچگاه به جمله، نکته یا حرفی که مضمونی در رد و تقبیح عطر داشته باشد برنخواهیم خورد.استفاده از مواد خوشبو کننده یا همان بخور و بخوردان در دین زرتشتی از هزاران سال پیش تا همین امروز شایع بوده و رواج داشته است.ار نقطه نظر دینی هم هیچگونه روایت یا حدیثی در مخالفت با استفاده از عطر و خوشبو کننده ها دیده نمی شود. حتی روایت است که پیامبر بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید عطر می کرده است.اما در فرهنگ های دیگر، چنین باورها و خرافاتی دیده می شود. به عنوان مثال تایلندی ها بر این باورند که دادن عطر به معشوق، چون بوی خوش عطر که به مرور زمان کم می شود، باعث کم شدن عشق و علاقه معشوق می شود. در فرهنگ باستانی یونانی و چینی هم، هدیه دادن عطر بدیمن و زمینه ساز جدایی تعبیر می شد. در این فرهنگ ها این باور وجود داشته که دادن عطر، باعث می شود که ارواحی بیگانه به سمت فرد دریافت کننده جذب شوند و زمینه جدایی را ایجاد کنند.

به هر حال، به خرافاتی بودن این باورها و شایع نبودن این بار در کشورمان اشاره شد.اما شاید مستدل ترین ناقض کننده ی این ادعای خرافی، علاقه ای باشد که تقریباً همه ایرانیان به عطر و ادکلن دارند، که البته این علاقه در بین خانم ها احتمالا بیشتر است. کمتر کسی را می بینید که از دریافت یک عطر و ادکلن اصل به عنوان هدیه خوشحال نشود.

با در نظر داشتن آنچه بیان شد، احتمالاً هر کدام از ما هنوز رایحه خوش عطری را که سال ها پیش استفاده می کردیم در پس زمینه ذهنی خود به یاد داریم. بله بوی عطر ماندگار نیست، اما حس خوبی که در هر بار استفاده از یک عطر پیدا می کنیم، حسی ماندگاریست که احتمالاً تا سال های سال در ذهن ما می ماند و این خود، برهانی بر رد این ادعای خرافی است.اگر هدیه ای در هر بار استفاده، حسی خوب ایجاد کند پس بیشتر باعث نزدیکی می شود تا جدایی. از اینرو، عطر و ادکلن را همواره در گزینه های خرید هدیه خود قرار دهید.