راه اندازی اپلیکیشن آنلاین کادو به زودی

راه اندازی اپلیکیشن آنلاین کادو به زودی

 مدیریت محترم شرکت آنلاین کادو از راه اندازی اپلیکیشن این شرکت در آینده ای نزدیک خبر داد . 
همچنین وی افزود هدف از انجام این کار راحتی مشتریانی است که از طریق موبایل آنلاین کادو را دنبال
می کنند.