ریشه کادو

ریشه کادو
کادو دادن: رسمي كه نخستين بار از ايران برخاست

ما کادو خريدن را از دوران كودكي فرا گرفته‌ايم و آن را به عنوان فرهنگ جامعه‌مان پذيرفته‌ايم. فرهنگي كه ريشه در اصل و بنيان جامعه ما دارد. هدیه دادن رسمي است كه نخستين بار از ايران برخاسته و به ساير نقاط جهان شيوع پيدا كرده است.

هدیه دادن يك سرمايه اجتماعي است، سرمايه‌اي كه افراد آن را در موقعيت‌هاي مختلف به كار میگیرند و روابط اجتماعی خود را مستحکمتر میسازند.

کادو یعنی یک پیام: اکنون وقت بروزاحساس، ابراز همدلي، درك متقابل، قدرداني و تشكر از تو است و کادوی من نشانه­ای از دوستی و محبت من نسبت به توست و تو شایسته بهترین هایی.

بنابراین برای کادو دهنده، کیفیت، نحوه بسته بندی و شیوه تقدیم آن، اهمیت بیشتری دارد زیرا از این طریق به فرد کادو گیرنده نشانی از خود درونش ارائه می کند.