جشنواره ویژه، جایزه بزرگ و چالش پر هیجان

مجموعه آنلاین کادو تصمیم به اجرای چالشی ماهانه برای مخاطبان خود دارد. در این چالش ایده های بسته بندی و کادو شما عزیزان به رقابت گذاشته می شوند و به نفرات اول هدایای نفیس اهدا خواهد شد.

هدف از برگزاری این چالش توجه به علایق و سلایق شما در ارائه بسته بندی و کادو می باشد تا مجموعه آنلاین کادو ضمن آشنایی با سلیقه های شما عزیزان بتواند از ایده های جالبتان برای جلب رضایت هر چه بیشتر شما خوبان بهره بگیرد.