هدیه روز معلم، بهترین کادوی روز معلم را از کجا بخرم؟؟

هدیه روز معلم، بهترین کادوی روز معلم را از کجا بخرم؟؟
فصل بهار است، اما سردی عجیبی این روزها برسایه دیوارحیاطمان سنگینی می کند. با اینکه فصل بهار است اما دانه های باران گویی فراموششان شده است کی وکجا باید جبران نبودنشان را می کردند. پرده ی اتاقم را گوشه ای می فشارم و از پنجره ی باز به شکوفه های نارنج حیاط همسایه نگاهی می دوزم که دراین روزهای نزدیک به اردیبهشت بازهم از لا به لای نم باران خودستانی می کنند و به مشام می رسند.
ناگهان به ۲۶سال پیش پرتاب می شوم، همان روزهایی که با چکمه های پلاستیکی قرمزم با صورتی سرخ، تمام کوچه های گلی را به شوق رفتن به مدرسه می دویدم، همان روزهایی که همگی با تکرار جمله ی بابا آب داد حنجره ی خود را می ترکاندیم که به همه ثابت کنیم صدای کلاس گل مریم از گل لاله بلندتراست.
همان روزهایی که از پول تو جیبی هایمان برایت شکلات و بیسکویت می خریدیم که خود را شاگرد خوبه جا بزنیم.
خوب به یاد می آورم اولین سال تحصیل ما بود و اولین سال تدریس شما...
چقدر دلتنگ ۷ سالگی ام می شوم که از شوق مهر صد آفرین دفترهای چهل برگمان را تا مرز ۲۰برگی می نوشتیم و پاره می کردیم تا خطمان خرده برخود نگیرد.
دلم پرمی کشد برای اولین روز معلمی که اردیبهشت آن سال برایت جشن گرفتیم، هرکداممان به اندازه ی دارایی یمان ازچنته ی محبتمان برایت کادویی تدارک دیده بودیم و باغرور روی میز چیده بودیم.وقتی نوبت کادوی من شد و بازش کردید دوست داشتم ازخجالت زمین دهان باز کند، پدرم برایتان جوراب مردانه خریده بود، زهرا بستنی زمستانه و نرگس قاب عکس پدرش را در کاغذ کادو به شما تقدیم می کرد، اینها حاصل بی تجربگی ما و بزرگی شما بود که با لبخندی برلب همراهیمان می کردید.
دلم پرمی کشد تا یکبار دیگر دیکته را برایمان تکرار کنید و ما بنویسیم:
بابا آب داد، بابا نان داد و تنها شما بودید که می دانستید خدا آب داد، خدا نان داد و بابا یک واسطه بود.
در همین حین دخترم صدایم می زند مامان؛ پس فردا روز معلم است. برای روز معلم چه هدیه ای بخرم؟
رشته ی افکارم پاره می شود وبه دنبال ساده ترین راه خرید در ذهنم کنکاش می کنم تا در نم باران کوچه راهی خیابان نشوم. وارد اینترنت می شوم و "بهترین هدیۀ روز معلم" را جستجو می کنم. گزینه های زیادی روی صفحه می آید. روی سایت "آنلاین کادو" کلیک می کنم و گزینۀ "هدایای مناسبتی" را انتخاب می کنم و از بین هدایای پیشنهادی برای روز معلم، کادویی راسفارش می دهم و با خودم زمزمه می کنم: معلم عزیزم روزت مبارک...