جشن تولد

جشن تولد
اهمیت گرفتن جشن تولد
همه‌ی پدران و مادران روز تولد فرزندشان را به خوبی به یاد دارند، چون روز بسیار مهم و خاصی برای آنها بوده، اما اینکه این روز برای خود خود فرزند، چه در کودکی و چه در بزرگسالی تبدیل به خاطره ای بیاد ماندنی شود بسیار مهم است،
 اما چرا؟
تقریبا همه مهمانی را دوست دارند بخصوص کودکان و در این بین چه جشن و مهمانی مهم تر و خاص تر از تولد، چرا که تولد یک مهمانی در باره‌ی اوست و برای او. برای کودک بخصوص تولد به معنای سال به سال به عصر جدید و دوران جدید پا نهادن است، دورانی با فرصتهای جدید، و روز تولد اولین روز این مرحله‌ی جدید است، کارهای جدید و رویا‌هایی که در حال محقق شدن است.             

                         اما نکات مهمی که روانشناسان با تکیه بر آنها بر اهمیت تولد و گرفتن جشن تولد تأکید نموده‌اند 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1) تقویت عزت نفس:
حس عزت نفس را بنیانی ترین حس برای احساس خوشبختی می دانند، بطوری که تحقیقات نشان میدهند که بسیاری از افرادی که از دید عموم بسیار موفق و خوشبخت بنظر می آیند در درون خود عمیقا دچار احساس شکست، پوچی و تنهایی اند، این تحقیقات نشان میدهد که احساس خوشبختی در افراد نه با میزان ثروت وموفقیت و نه با جایگاه اجتماعی بلکه با حس عزت نفس وخودپندارهی مثبت افراد نسبت به خود ارتباط مستقیم و معنا دار دارد. هسته های این حس در کودک از بدو تولد و با رسیدگی و توجه به موقع به کودک شکل میگیرد یعنی توجه به جا به کودک حسی فوق العاده ارزشمندی و مورد پذیرش بودن میدهد،حال تصور کنید یک روز در سال که روز تولد اوست او در مرکز توجهات مثبت و محبت دیگران قرار بگیرد و هدیه و کادو دریافت کند، همه ی دوستان به دیدن او بیایند و این روز بخصوص را به او تبریک بگویند این موضوع تولد‌ش را به یکی از بهترین روزهای عمرش تبدیل خواهد کرد و از آن خاطره ای فراموش نشدنی خواهد ساخت که همواره این خاطره، که هر ساله تجدید می شود، به او ارزشمندی و مقبولیت‌اش را یادآور می شود.بخصوص برای کودکان شنیدن کلمات مهر آمیز دوستان و هدایا و کادو‌ها این اطمینان را ایجاد میکند که افراد زیادی دوستش دارن و به او توجه دارند. این موضوع حتی برای افراد بزرگسال نیز بسیار جالب و جذاب است.
 2) ایجاد دوستی و افزایش مهارت های اجتماعی و تقویت هوش هیجانیEQ:
گروهی که به تولد دعوت میکنید میتواند از دوستان صمیمی ،فامیل و هم کلاسی‌ها باشد، اما بهتر است تلفیقی از همه ی اینها باشد، چرا که فرد را در گروههای اجتماعی بزرگتر قرار میدهد و مهارتهای ارتباطی و کلامی اش را افزایش میدهد و او را به نشان دادن واکنش های مناسب و کنترل صحیح هیجاناتش وا می دارد. چنین جوی با جمع دوستان صمیمی بسیار متفاوت است زیرا حرفهای تکراری و خصوصی جایش را به تأمل سازنده آرام و متعادل میدهد.
            
  افراد چه به عنوان میزبان و چه به عنوان مهمان تا مدت ها از اتفاقات و خاطرات تولد و جشنها صحبت میکنند و آن روز را مرور میکنند بخصوص بچه ها که به طرز شگفت انگیزی جزيیات را بخاطر دارند. می بینیم که جشن تولد چقدر برای رشد احساسی و اجتماعی کودک مهم است.